Chotěborky


Osada Chotěborky

Neskutečně zajímavá osada Chotěborky se nalézá asi 23 km severně
od Hradce Králové a 15 km jižně od Dvora Králové nad Labem.
Spadá do Vesnické chráněné památkové zóny a je připomínána
již v roce 1355. Najdeme ji na vyvýšeném návrší mezi Velkým Vřešťovem a Velichovkami. Návsi, která je centrem osady, dominuje roubená polygonální gotická zvonice ze 16. století, nedaleko ní se nachází barokní sloup sv. Jana Nepomuckého z dílny bratrů Pacáků. Z dílny Pacáků pochází i barokní vstupní portál s hodnotnou plastickou výzdobou.

V hospodářské usedlosti čp. 3 se v roce 1799 narodil František Xaver Dušek, klavírní virtuos a přítel W. A. Mozarta.

Kostel 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě vyhořelého původně dřevěného kostelíka. 

Zachovalý jižní gotický portál pochází z 1. poloviny 14. století. Za husitských válek byl kostel několikrát vyloupen a vypálen. 

Poničen byl také za třicetileté války, byl svědkem i války roku 1866. Současná podoba kostela je barokní.

Bohoslužby: 

pravidelné v neděli od 8 hodin