Zápis z jednání výboru spolku

31.03.2023


Zápis z jednání výboru spolku 

FARA Chotěborky 

ze dne 28.3. 2023

Přítomni : 

Veronika Matysková (sr. Ludmila), 

Ing. Kamil Pečenka, 

Ing. Miloslav Šmíd, 

Markéta Hamanová, 

Roman Šatava

Program:

1. volba předsedy spolku a organizační členění výboru

2. stanovení členských příspěvku na rok 2023

3. projednání závad na objektu fary a stanovení priorit při opravách

4. program akcí na rok 2023

5. různé

ad 1) 

 • proběhla volba předsedy spolku, předsedou byl zvolen M. Šmíd (4 hlasy pro, 1 se zdržel)
 • místopředsedkyní spolku byla zvolena M. Hamanová, která zajistí správu webových stránek spolku, 
 • sr. Ludmila byla zvolena pokladníkem a pověřena organizací ubytování, 
 • K. Pečenka bude zajišťovat propagaci a odborné poradenství, 
 • Roman Šatava se bude věnovat opravám a zajišťovat odborný dozor nad stavebními pracemi

ad 2) 

 • pro rok 2023 nebyla stanovena konkrétní výše členských příspěvků, částka je dobrovolná

ad 3) 

 • byly projednány konkrétní závady na objektu včetně zahrady s tím, že se stanovily priority podle výše finanční prostředků

ad 4) 

 • bude zpracován seznam plánovaných akcí s tím, že bude průběžně doplňován, tyto informace dodá sr. Ludmila všem členům spolku na požádání

ad 5) 

 • je nutné řešit parkování mimo veřejnou komunikaci a pozemek obce, k zabezpečení nových parkovacích míst je nutné jednat se starostkou obce Vilantice

Úkoly:

1. zajistit zdroje financování spolku

2. zajistit maximální využitelnost objektu

3. zajistit propagaci spolku

Výbor spolku pověřuje předsedu spolku

 •  k dokončení registrace spolku
 • k jednání s P. Petrem Stejskalem a BiHK o pronájmu fary
 • k jednání se spolkem Klíč a Duškovy Chotěborky o vzájemné spolupráci
 • k jednání s paní starostkou obce Vilantice o záměrech spolku

Zapsal : Ing. Šmíd