Je libo baroko?

18.07.2022

V okolí Chotěborek se to přímo leskne barokem. Před budovou fary stojí barokní sloup
sv. Jana Nepomuckého z dílny bratrů Pacáků. Zvonice u kostela je sice gotická, ale kostelík prošel barokní přestavbou, některé gotické prvky byly zachovány. Do barokní podoby byl rovněž přestavěn kostel v sousedním Dubenci. V blízkém okolí je nejnavštěvovanějším místem obec Kuks a  soubor barokních plastik známý jako Braunův Betlém v Novém lese
u obce Hřibojedy.


Braunův Betlém

 • sochy vytvořené Matyášem Bernardem Braunem v první polovině 18. stol.
 • plastiky z dílny pana Brauna představují biblické výjevy, poustevníky, najdeme zde sedátko, na kterém dle pověsti sedával samotný mistr Matyáš když přemýšlel o svém díle
 • v nedávné době byly zhotoveny po trase informační tabule, sochy se pravidelně čistí od mechu novou technikou
 • sochy jsou poničené z doby bramborové války, z dob těžby kamene na stavbu josefovské pevnosti, kdo a kdy zuráčel sochám hlavy není doloženo

Další informace o Braunovu Betlému můžete načerpat naKuks

 • je malá obec, ale celý den vám tu rychle uteče
 • hospital a lázně nechal zbudovat hrabě František Antonín Špork na konci 17. století
 • hospital nabízí několik prohlídkových okruhů
 • přilehlá bylinková zahrada je otevřena veřejnosti celoročně  

Pro více informací doporučujeme odkazy:

základní informace pro turisty 

oficiální stránky od Národního památkového ústavu s informacemi o prohlídkách

zajímavosti a informace nejen o kulturním dění v Kuksu


Dvůr Králové nad Labem 

 • Kohoutův dvůr, nyní Městské muzeum, je barokní památka, která byla postavena pro potřeby velkostatku v Choustníkově Hradišti. Krásná je brána s reliéfem sv. Floriána a dobovým vyobrazením dvora s letopočtem 1738. Portál je dekorován barokními plastikami Panny Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého
 • součástí stálé expozice Městkého muzea je soubor olejomaleb od J. V. Bergla z roku 1756
 • budova děkanského úřadu se zdobeným portálem
 • barokní sloup na námětsí TGM byl postaven jako projev díku za ochranu města před morovými epidemiemi v roce 1754 sochařem Josefem Procházkou

O další zajímavých barokních skvostech z celého kraje informuje portál pro turisty