Vlastníkem objektu je Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem.

Spolek Fara Chotěborky z. s. se o objekt stará a využívá prostory ke svým programům,
o kterých se dozvíte v našem kalendáři.